Tag Archives: MTV EXIT

Những hình ảnh đẹp Bức Tường- MTV EXIT 2012

Những hình ảnh đẹp Bức Tường- MTV EXIT 2012 – Photo by Bạch Phú, Hung Lekima và các phóng viên khác. Mặc dù còn nhiều điều chưa ưng ý nhưng Bức Tường biểu diễn vẫn hết mình với khán giả … Continue reading

Posted in BAN NHẠC, BÁO CHÍ, NEWS | Tagged , , , , | Leave a comment

Bức Tường chính thức tham gia MTV EXIT 2012

MTV EXIT là một chiến dịch nhằm Chấm dứt nạn bóc lột và buôn bán người (End Exploitation and Trafficking). Hệ Thống MTV Châu Âu muốn sử dụng sức mạnh và sức ảnh hưởng của các hệ thống kênh MTV … Continue reading

Posted in BAN NHẠC, BÁO CHÍ, NEWS | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment