Rock Storm Hải Phòng

Một vài hình ảnh cuồng nhiệt trong Rock Storm Hải Phòng ngày 30/11/2013. Ảnh được cung cấp và sưu tầm từ các tác giả: Bạch Phú – Tuấn Top – Tuấn Cám – Nguyễn Văn Minh. IMG_4830IMG_4830

IMG_4828

IMG_4826

IMG_4822

IMG_3825

IMG_3798

1476381_3715238375007_602504751_n

1475876_3715224494660_1821529710_n

1486784_3715221894595_1001869664_n

Vũ Văn Hà

1470030_3715219534536_881484130_n

1469833_3714909326781_7787004_n

1467397_3715501421583_367496838_n

Trần Tuấn Hùng -Trần Lập

1459767_3715239935046_895512044_n

1456697_3715218454509_978248181_n

1452255_3715500701565_1475967623_n

1452224_3715224534661_989756204_n

IMG_4820

IMG_3879

IMG_3774

Bài liên quan:

Leave a Reply