“Định luật bảo toàn…mao”

Vào khoảng năm 1998, Trần Lập bắt đầu mắc chứng rụng tóc hàng loạt do tress, bực mình, anh để râu và không thèm cạo nhẵn như thời sinh viên. Nguyễn Hoàng châm chọc: Anh chơi trò hiểm thế, nhổ tóc cắm vào cằm anh em không noi theo được…”
Trần Lập bị trêu nhiều ấm ức nói: Theo định luật bảo toàn…mao, chẳng có cái quái gì tự nhiên sinh ra hoặc mất đi, nó chỉ tạm… chuyển ra vùng khác cho nó mát”

Bài liên quan:

Leave a Reply