Bức Tường với Rock Storm Huế.

Những hình đẹp do phóng viên Bạch Phú của Vnrock gửi tặng.
black175 (1 of 1)-19IMG_8151black175 (5 of 5)
black175 (1 of 1)-10

black175 (1 of 1)-11black175 (1 of 1)-10 copyblack175 (1 of 1) copyblack175 (1 of 1)-9 copyblack175 (4 of 5)black175 (1 of 1)-3black175 (1 of 1)-10black175 (1 of 1) copy 2black175 (3 of 3)black175 (3 of 5)black175 (2 of 2)-2black175 (1 of 2) copyblack175 (1 of 1)-17black175 (1 of 1)black175 (1 of 1)-2 copyblack175 (1 of 1)-13
black175 (2 of 3)

6113-95a99

6114-95a99

6116-95a99

317986_546082975404880_807196237_n

524753_10151414287694874_1353872528_nblack175 (1 of 1)-14black175 (2 of 3)black175 (1 of 2)-4

Bài liên quan:

Leave a Reply