Bức Tường’s crazy fans

Chùm ảnh được tổng hợp bởi rất nhiều phóng viên, nhiếp ảnh gia và từ chính fans của Bức Tường. Xin cảm ơn tất cả.

Bài liên quan:

2 thoughts on “Bức Tường’s crazy fans

Leave a Reply