Bản tin gì đây?

Tour trình diễn xuyên Việt của Bức Tường đi tới chặng Hải Phòng. Trước khi lên diễn Trần Lập động viên Tuấn Hùng: “Hôm nay có dịp về đây đánh lớn, đó là quê hương bản quán cuả Hùng nên dành nguyên cho Hùng thời lượng để solo một màn riêng sau đó có đôi lời giới thiệu với khán giả thì sẽ gần gũi hơn”

Đêm đó Tuấn Hùng solo xong bèn giới thiệu: “Hôm nay tôi đến đây có cả họ  gần xa anh chị em thân bằng cố hữu và… gia quyến” Trường béo (Chủ nhiệm chương trình đồng thời là chú của Tuấn Hùng) ngồi  dưới khán đài há hốc cả kinh vì không biết Tuấn Hùng đang giới thiệu… bản tin gì ??????

Bài liên quan:

Leave a Reply